Zwroty, reklamacje, wymiany

REKLAMACJE

 1. Nabywcy przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w ramach rękojmi za wady w rozumieniu przepisów art. 556-576 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. 2017 poz. 459 j.t.), zgodnie z Regulaminie Sklepu.
 2. W celu zgłoszenia reklamacji Nabywca powinien pobrać ze strony internetowej Sprzedawcy formularz reklamacji, wypełnić go i odesłać wraz z wadliwym produktem na podany poniżej adres Sprzedawcy, dołączając do przesyłki paragon fiskalny lub fakturę VAT, a także protokół szkody, o którym mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu, jeżeli został sporządzony. Formularz reklamacji powinien być wysłany na adres mailowy: [email protected]

WeLoveKids
ul. Brzozowa 4
33-300 Nowy Sącz
z dopiskiem: REKLAMACJA

 1. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Nabywcę (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą Sprzedawcę niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Nabywcy obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) Sprzedawca sugeruje Nabywcy raczej skorzystanie z prawa zwrotu niż drogi reklamacyjnej.
 2. Właściwy przebieg procesu reklamacyjnego zapewnia przesłanie wraz z reklamacją reklamowanego Towaru. Reklamowany Towar powinien zostać przesłany Sprzedawcy w stanie kompletnym i czystym.
 3. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialność Sprzedawcy dotyczy istniejących w chwili wydania Towaru niezgodności tego Towaru z umową. Na ogół nie traktuje się jako takiej obciążającej Sprzedawcę niezgodności:
 • – uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,
 • – uszkodzeń mechanicznych Towaru,
 • – uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem.
 1. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane w ustawowym terminie 14 dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki. O wyniku reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta mailowo.

 

ZWROT

 1. Nabywca będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni licząc od objęcia zakupionego produktu w posiadanie przez Nabywcę lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Nabywca składa, w terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru stosowne oświadczenie na piśmie. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Nabywcę przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane na adres mailowy: [email protected]
 3. Wykonując prawo odstąpienia Nabywca zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres opisany poniżej. Sugeruje się przesłanie Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy.
 4. Zwrot kwoty należnej Nabywcy z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres wskazany poniżej.
 5. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu.

  WeLoveKids
  ul. Brzozowa 4
  33-300 Nowy Sącz
  z dopiskiem: ZWROT

WYMIANA

 1. Prosimy odesłać zwracany model na adres podany poniżej wraz z fakturą / paragonem oraz wypełnionym Oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. We wskazanym oświadczeniu prosimy zaznaczyć swoją chęć wymiany.
 2. Różnicę w cenie towaru na wymianę oraz koszty ponownej przesyłki będą regulowane za pośrednictwem przelewu bankowego.

WeLoveKids
ul. Brzozowa 4
33-300 Nowy Sącz
z dopiskiem: WYMIANA

 1. Po otrzymaniu przesyłki w jak najszybszym możliwym terminie zostanie wysłany towar na wymianę.
 2. Termin dokonania zamówienia w ramach wymiany oraz odesłania zwracanego towaru na adres sklepu Internetowego obowiązuje jak w przypadku całkowitego zwrotu towaru.

 

Udostępnij
ERROR MSG YO!!

Zapisz się do newslettera!

Dostaniesz w prezencierabatu na pierwsze zakupy!

Dostaniesz w prezencie

rabatu na pierwsze zakupy!

Bądź na bieżąco z nowościami, promocjami i ofertą sklepu WeLoveKids.

Licencjonowane
Zabawki
Wysyłka
w 24h
Bezpieczne
Zakupy